Naboer frygter lergrav

Udsigt til lergrav får borgere i Annisse Nord på barrikaderne. Frygten er en nær fremtid med en gigantisk lergrav og et stort antal daglige lastbiltransporter til og fra graveområdet

Udsigten til en gigantisk lergrav og et stort antal daglige lastbiltransporter til og fra graveområdet har nu fået hundredvis af borgere i Annisse Nord på barrikaderne.

Umiddelbart syd for boligområdet ved Ryagergårdsvej kan der nemlig graves efter ler på det 35 hektar store område, fremgår det af Region Hovedstadens udkast til råstofplan 2016/2020.

Det har fået beboerne på den nordlige side af vejen til at protestere.

Læs hele artiklen her på SN.dk

Regionsrådsformænd svarer på mail

Nedenstående er et svar Tommy N. Benedictus har modtaget fra Heino Knudsen, Formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner, på spørgsmål til den nuværende råstofplan.
Kilde: Facebook

Kære Tommy N. Benedictus,
Tak for din henvendelse om behovet for en revision af Råstofloven, som du har sendt til mig og de fire andre regionsrådsformænd. Vi har aftalt, at jeg svarer på vegne af os alle.

I Danske Regioner er vi meget optagede af at skabe bedre forhold for naboer til råstof­grave. Vi har allerede sidste år skrevet til miljøminister Lea Wermelin om behovet for en kompensationsordning for naboer, der er særligt hårdt ramt, og det emne har også været på dagsorden på vores møder med miljøministeren. Som du ved, har hun bedt ministeriet om at se på området, men det er der desværre endnu ikke kommet noget synligt ud af.

Som du måske har set i pressen, har Danske Regioner netop udsendt et politisk udspil om en bæredygtig råstofforsyning. Et vigtigt budskab i vores udspil handler netop om, at der er behov for at skabe bedre forhold for de lokalområder, hvor råstofferne ind­vindes. Du kan læse udspillet her.

http://www.e-pages.dk/regioner/191/html5/

Vi er enige i, at der er behov for, at naboer til råstofgrave skrives ind i råstofloven, og at naboernes muligheder for at få økonomisk kompensation for ulemperne bliver bedre.
Som opfølgning på råstofudspillet vil vi nu igen gå i dialog med miljøministeren om, hvordan vi får strikket en god model for kompensation på råstofområdet sammen. Samtidig tager vi kontakt til de politiske partier på Christiansborg, som har udtrykt in­teresse for området – dem er der heldigvis flere af.

Det er et arbejde, som vi i Danske Regioner har store forhåbninger til, så vi får mulighed for at hjælpe de mennesker og lokalområder der er særligt påvirket af råstofindvin­dingen på land.
Med venlig hilsen

Heino Knudsen
Formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner

Underskriftindsamling vedr Råstofplan i Gribskov

Der er i øjeblikket to underskriftindsamlinger vedrørende Råstofplan 2016/2020 i Gribskov kommune. Den ene underskriftindsamling handler om grusgraven ved Helsinge og den anden om selve grundlaget for det formaliserede behov.

Skriv under – ny side

Efter en samtale med nogle af de omkringboende, har jeg lavet denne side Skriv under

Baggrunden er, at mange følger det er uoverskueligt at skulle sætte sig ind i alt det stof, der er omkring råstofplanlægning. Man kan føle sig magtesløs, men vil gerne give sin mening til kende.
Mange føler det er urimeligt at grave så tæt på boligområder, men samtidigt kan de også se det rimelige i at der jo skal graves nogle steder.

Det kan være ret svært at gennemskue argumentation i de udmeldinger der kommer fra politikere og Region. Problemerne ligger i detaljerne.

Derfor vil jeg gerne prøve at gøre folk til medunderskrivere, på de høringssvar, der repræsentere deres holdninger. Både for at give dem mere vægt, men også for at skabe diskussion og skærpe argumenterne.

Alle relevante høringssvar er velkomne på siden. Skriv til mig, (eller Kristoffer) hvis du vil have et høringssvar med på listen.
Simon.riget på gmail.com

Regioner foreslår erstatning – TV2

Denne artikel er fra 2017, men indeholder stadig god information og perspektiv for de der ufrivilligt bliver nabo til en grusgrav.

Huset kan tabe værdi, hvis der kommer en grusgrave tæt på. Samtidig larmer gravearbejdet mange timer i årevis. Derfor bør naboer nu få kompensation, lyder opfordringen fra Danske Regioner.

Har du et hus, som der bliver bygget en vindmølle i nærheden af, så får du kompensation. Er det i stedet en grusgrav, som bliver etableret nær din grund, så er det bare ærgerligt. Værditabet af huset er helt og holdent dit eget problem.

Læs hele artiklen her: TV2

Nabo til Grusgrav – Facebook

Jeg kender ikke selv denne gruppe da jeg sjældent er på Facebook, men den er indsendt som en gruppe man med fordel kan kigge nærmere på.

Gener som vedrører alle borgere, der bor i nærheden af en grusgrav: – Støj, støv, gener og forstærkede gener qua vindforholdene. Forurening (Herunder Co2 og forurening af grundvandet) og tonstunge lastbiler. – Negativ påvirkning af boligpriserne i hele området. De nærmeste huse vil endda være usælgelige. – Forringelse af sikkerhed både på vejene og omkring grusgraven. – Manglende reetablering af områderne, som efterlader månelandskaber og farlige skråninger og vandhuller.

Link: https://www.facebook.com/Nabo-til-grusgrav-217956275266381/

Helsinge Mineby – Netavisen Gribskov

Borgerdebatten og læserbreve begynder at dukke om med hyppigere intervaller i lokalpressen. Dette er indlæget fra Netavisen Gribskov

I sidste uge udsendte Region Hovedstaden en revideret plan for udgravning af råstoffer i
vores region.

Den kaldes Råstofplanen 2016/2020. I denne plan kan man læse, at regionen har udset
sig mulighed for at omgive Helsinge med grusgrave og lerudgravning.

I første omgang vil man udvide den grusgrav, der i dag ligger i Høbjerg. Man vil tillade, at
der graves langs husene i Høbjerg by og hele området op til Kildevej. Beboerne i Højberg
By vil få grusgrav 100 meter fra deres huse.

Læs hele artiklen her: Netavisen Gribskov