Skriv under (grusgrav)

Links:
Flyer (PDF): Grusgrav ved indgangen til Helsinge
Underskriftindsamling: Stop planerne om en grusgrav ved indgangen til Helsinge

Grusgrav ved indgangen til Helsinge? Hvis ikke så se her

En revideret Råstofplan for Region Hovedstaden er sendt i høring. I Råstofplanen fremgår det, at man vil udvide den nuværende grusgrav ved Pibe Mølle. Hvis planen vedtages, bliver der gravet 100 meter fra husene i Høbjerg By og 25 fra Kildevej.
Grusgrav ved Helsinge

Konsekvenserne for beboerne i Høbjerg By og de bebyggede områder langs Kildevej, samt Pinusparken, Pinusvej. Frederiksborgvej, Gl. Frederiksborgvej, Høbjergparken og Robjergvej vil være:

  • Store støj-og støvproblemer for beboerne
  • Tung og øget trafik
  • Ingen kompensation for generne eller for værdiforringelsen af boligerne til beboerne

Vi har to ønsker til dig:

Argumenter til høringssvar ses på underskriftindsamlingen.

Mvh.
Eva Frese – eva@freseblindrammer.dk
Maria Falck Stigsby – maria@gynklinik.dk