Råstofplan 2016-2020 i Gribskov

Dette er forsiden for vores samling af information omkring Råstofplanen og hvad der sker i Gribskov kommune. Siden opdateres løbende og i vil altid kunne se de sidste nyheder via dette link.

Indhold:
Kort – oversigt over råstofplan 2016/2020 i Gribskov
Skrivelse – Partshøring af forslag til Råstofplan 2016/2020

Links:
Underskriftindsamling – Anke over forudsætning om selvforsyning
Underskriftindsamling – Stop planerne om en grusgrav ved indgangen til Helsinge
Underskriftindsamling – Nej tak til Lergrav i Annisse Nord
Video: Interview omkring protester mod grusgrav i Høbjerg
RegionH – Forside for råstoffer
RegionH – Råstofplanen
RegionH – Virtuelle borgermøder
RegionH – Video fra 1. borgermøde
RegionH – Indsend Høringssvar
Facebook gruppe – Os der bor i gribskov
Facebook gruppe – Vores gribskov
Facebook gruppe – Nabo til Grusgrav

Grundejerforeninger
Nydamgårds Grundejerforening – gfng.dk
Grundejerforeningen Høbjerg Hegn

…. kontakt mig for at få jeres forening oprettet her.

For mig personligt, handler det ikke så meget om der skal graves, men mere om at sikre det bliver besluttet på et oplyst grundlag. Vi føler selv hele projektet bliver listet ind af bagdøren og vil derfor gerne sikre os at alle ved hvad der sker, samt hvad de sandsynlige konsekvenser vil være hvis man vælger at udgrave de markerede steder.