Rengøring hver 14. dag igen

Den 10. januar 2023 besluttede Udvalget for Ældre, Social og Sundhed i Gribskov kommune en model, som gør det muligt at tilbyde rengøring hver 2. uge. Udvalget vil væk fra rengøring hver 3. uge, og det støttede Byrådet med 2 millioner kroner i budgetaftalen 2023-2026. De 2 millioner var dog ikke helt nok. Udvalget Ældre, Social og Sundhed har derfor skullet finde en måde, hvorpå rengøringsfrekvensen stadig kunne øges.

… rengøring hver 2. uge, til de borgere som er visiteret til rengøring…

Formand for Ældre, Social og Sundhed, Helle Lund (løsgænger) udtaler:

Jeg er rigtig glad for, at det kan lykkes at genindføre rengøring hver 2. uge. Det har været et stort ønske blandt både borgerne og os i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed. Vi arbejder på at kunne sætte den nye løsning i gang meget snart. Vi ved, at der er store forventninger til den nye løsning blandt de ældre – og vi vil indfri dem så hurtigt som muligt.

Opstart af hjemmesiden

Den 23. september dukkede et brev op i E-boksen hos min kone og mig, der i sidste ende resulterede i at jeg har valgt at oprette denne hjemmeside for at dele information omkring hvad der generelt sker i Gribskov kommune og specifikt omkring den regionale råstofplan 2016/2020. Hjemmesiden er oprettet i dag og drives samtidigt med mit arbejde som selvstændig IT-konsulent – så det hele er ikke på plads endnu.

Der kommer mere i dag 🙂

Mvh. Kristoffer