Bekymrede beboere – SN.dk

Den nye råstofplan vækker bekymring hos mange i Gribskov, deriblandt Maria Falck Stigsby fra Helsinge.

Især omkring Helsinge har regionen tænkt sig, at der skal graves rigtig meget sand, ler og grus i de kommende år.

– Jeg synes, at det vil være en katastrofe for Helsinge. Det vil omringe byen på alle sider – både med ler- og grusudgravning, siger Maria Falck Stigsby.

– Det er virkelig trist. Når man ankommer til Helsinge, vil man blive mødt af en kæmpestor grusgrav ved Høbjerg lige ud til Kildevej. Det område vil de helt sikkert grave videre på. Vi vil så gerne have folk til at flytte til byen, og de folk, der flytter hertil, gør det jo blandt andet på grund af naturen. Det ville være meget bedre at have et boligområde eller natur dér, siger Maria Falck Stigsby.

Læs hele artiklen her: SN.dk

Beboere frygter at blive omringet af grusgrav – SN.dk

Lene Moesby og Sune Borregaard bosidende på en lille ejendom ved Høbjerg, frygter at blive omringet af grusgrav, hvis den nuværende råstofplan bliver til virkelighed.

På bondegården Baunegaard i Høbjerg er parret Lene Moesby og Sune Borregaard dybt frustrerede over udsigten til, at den store grusgrav på nabogrunden rykker tættere på.
arrow Læs også: Bekymrede beboere: Plan om masser af grusgrave

Ifølge Region Hovedstadens udkast til en ny råstofplan skal den eksisterende grusgrav nemlig udvides – og det betyder, at Baunegaard får grusgrav på begge sider. Afstanden til grusgraven bliver måske bare 100 meter.

– På det personlige plan har vi det virkelig dårligt. Det bringer en masse bekymringer at skulle have en grusgrav så tæt på. Hvor meget kommer de til at larme og støve – og hvor mange timer om dagen vil de arbejde, siger Lene Moesby.

Læs hele artiklen her: SN.dk

Virtuelle borgermøder

Der er kommet nyt omkring de virtuelle borgermøder omkring Råstofplan 2016/2020
Kilde: RegionH

For at gøre det lettere at skrive og fremsende høringssvar afholder regionen i alt fire borgermøder, hvor borgere og øvrige interessenter kan blive orienterede om indholdet i forslaget til en ny råstofplan, og hvor man kan stille opklarende spørgsmål til politikere og fagfolk, inden man udarbejder sit høringssvar og indsender det til regionen.

Møderne bliver sendt live og alle med adgang til internettet kan være med og deltage med spørgsmål i møderne – både helt generelle spørgsmål om råstoffer og politisk prioritering, men også mere lokale spørgsmål i områder, hvor der fx foreslås et råstofområde eller en udvidelse af en eksisterende råstofgrav.

Alle møderne gennemføres som “fyraftensmøder” fra kl. 16.00-18.00. På hvert møde er der fokus på udvalgte kommuner. På den måde sikres det, at det er muligt at blive orienteret om og spørge ind til det konkrete område, der er relevant for en selv.

De virtuelle møder tilgås via computer, tablet eller mobil gennem en almindelig browser på webadressen:

https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/borgermode-2

Her kan du se en video-vejledning i, hvordan du tilgår mødet og hvordan du stiller spørgsmål i løbet af mødet (husk at slå lyden til på din computer): Videovejledning .
Mødedatoer og fokus

19. oktober: Fokus på Fredensborg, Gribskov, Helsingør
21. oktober: Fokus på Frederikssund, Egedal
2. november: Fokus på Furesø, Allerød
11. november: Fokus på Hillerød, Halsnæs, Høje Taastrup

Partshøring af forslag til Råstofplan 2016/2020

Dette er det tilsendte PDF vi har modtaget 23/9/2020
Kilde: Partshoering

Region Hovedstaden har udarbejdet et forslag til Råstofplan 2016/2020 og en miljørapport for forslaget. I forslaget til råstofplanen indgår en række forslag til nye interesseområder, heriblandt interesseområde Helsinge.
Læs mere Partshøring af forslag til Råstofplan 2016/2020